Oferta educaţională

Școala Primară “Casa Speranței” este locul unde copiii găsesc un mediu stimulativ-creativ propice dezvoltării personale.  Elevii sunt sprijiniți în dezvoltarea intelectuală, psiho-socială, în formarea unui caracter moral-creștin sub îndrumarea directă a unor cadre didactice cu competențe în specialitate, abilități în comunicare și care au o viziune despre viață bazată pe principii moral-creștine.

Elemente specifice

 • Școala este acreditată din anul 2010.
 • Școala este membră ACSI (Asociația Internațională a Școlilor Creștine).
 • Abordarea unor noțiuni științifice se face din perspectivă biblică.
 • Școala oferă educație copiilor pentru nivelul ciclului primar (clasele preg., I, a II-a, a III-a a IV-a).
 • Școala funcționează cu câte o clasă pe fiecare nivel al ciclului primar.
 • Forma de învățământ este de zi, cu predare în limba română.
 • Activitatea instructiv-educativă se desfășoară în conformitate cu prevederile Curriculum-ului Național.
 • Cadrele didactice sunt calificate și implicate în activități de perfecționare și dezvoltare profesională.
 • În școală se asigură un mediu creștin propice desfăşurării activităţii instructiv-educative și dezvoltării psihologice a elevilor.
 • Instituţia noastră de învăţământ şcolarizează copii indiferent de apartenenţa religioasă
 • Integrarea principiilor biblice și a valorilor creștine în actul didactic este o caracteristică a educației din școala noastră.

Facilităţi

 • Numărul mediu de elevi la clase este 15-20.
 • Dotare materială foarte bună.
 • În procesul instructiv-educativ sunt folosite mijloace şi metode moderne.
 • Clasele sunt spațioase și frumos amenajate.
 • Sala de sport se află în incinta școlii.
 • Școala dispune de bibliotecă proprie.
 • Predarea limbii engleze se realizează în regim intensiv.
 • Disciplina Educație moral-creștină oferă oportunitatea formării caracterului având la bază precepte biblice.
 • Pregătirea riguroasă a elevilor pentru concursuri și olimpiade școlare.
 • Implicarea familiei copiilor în activitățile şcolare și extrașcolare.

Discipline opţionale

 • Limba engleză
 • Educaţie moral-creştină

Discipline extraşcolare

 • Limba germană
 • Kinetoprofilaxie
 • MindLab