How can we help you?

Oferta educaţională- şcoală

Școala Primară “Casa Speranței” este locul unde copiii găsesc un mediu stimulativ-creativ propice dezvoltării personale. Elevii sunt sprijiniți în dezvoltarea intelectuală, psiho-socială, în formarea unui caracter moral-creștin sub îndrumarea directă a unor cadre didactice cu competențe în specialitate, abilități în comunicare și care au o viziune despre viață bazată pe principii moral-creștine.