Înscriere la Şcoala Primară Casa Speranţei 2022 – 2023

Numărul de clase și locuri aprobate pentru anul școlar 2022 – 2023 conform planului de școlarizare:

 • 2 clase pregătitoare cu 50 de elevi – limba română

Înscriși

2%

Despre mijloacele de învățământ pentru desfășurarea activităților, puteți găsi detalii în oferta noastră educațională.

Nivel Grupa/ Clasa Număr elevi
Preşcolar Mică 23
Mijlocie 30
Mare 30
Total preşcolari 83
Şcolar Clasa Pregătitoare A 20
Clasa Pregătitoare B 23
Clasa  I A 24
Clasa a II-a A 22
Clasa a II-a B 23
Clasa a III-a  A

Clasa a IV-a  A

24

19

Clasa a IV-a B 18
Total şcolari 173
Efectiv total (preşcolar + şcolar) 256
Organizarea în unitățile de învățământ preșcolar a întâlnirilor pentru informarea părinților:

 • 06 aprilie 2022
 • 07 aprilie 2022 – Ziua portilor deschise

                    28.03.2022

  • Afișarea circumscripțiilor

                    29.03.2022

  • Afișarea criteriilor de departajare
PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE – clasa pregătitoare

 • 11  aprilie – 10 mai 2022 – Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ care solicită încrierea copiilor, a cererilor – tip de înscriere.
 • 13 mai  – 25 mai  2022 – Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază. Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază.
 • 27 mai 2022 – Afişarea în unităţile de învăţământ a listelor cu candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.
A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE – clasa pregătitoare

 • 30 mai 2022 – Comunicarea prin afisare la unitatile de invatamant a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile pentru etapa a II-a
 • 31 mai  – 7  iunie 2022 – Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant aflata pe prima pozitie in optiunile privind inscrierea copiilor
 • 8 iunie  – 9 iunie 2022 – Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ a cererilor-tip de inscriere pentru candidatii inscrisi in aceasta etapa
 • 10 iunie 2022 – Afişarea listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.
Înscrierile în clasa pregătitoare se vor desfășura la Școala Primară “Casa Speranței”

 • în perioada 11 aprilie – 10 mai 2022
 • între orele 12:00 – 16:00
 • de luni până vineri.
DOCUMENTELE NECCESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVATAMANTUL PRIMAR:

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE
 2. CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL COPILULUI (ORIGINAL + XEROX)
 3. COPII DUPĂ ACTUL DE IDENTITATE AL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL (XEROX)
 4. DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DEZVOLTAREA PSIHOSOMATICĂ CORESPUNZĂTOARE PENTRU PARCURGEREA CLASEI PREGĂTITOARE (ACOLO UNDE ESTE CAZUL)
 5. FIȘA MEDICALA DE LA MEDICUL DE FAMILIE – APT PENTRU SCOALA
 6. ADEVERINTA CA FRECVENTEAZA GRUPA MARE LA GRADINITA
EVALUAREA DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE în vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare se va realiza

 • la Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Timiș (CJRAE)
 • după următorul program:

  Nr. crt Interval orar Numele și prenumele copilului

Programările se vor face pe bază de cerere scrisă a părintelui /tutorelui legal la secretariatul școlii.
Pentru mai multe informații, privind evaluarea psihosomatică în vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare, vă rugăm să ne contactați.

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE LA ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

 • Elevul să fi frecventat cursurile Grădiniţei P.N. “Casa Speranţei”
 • Elevul să aibă fraţi / surori care sunt înscrişi în instituţia noastră de învăţământ
 • Unul din părinţii elevului să fie angajat al Școlii Primare “Casa Speranţei”
COMISIA DE ÎNSCRIERE: Președinte ALINA TĂNAȘ; Secretar: DUMA MIRELA; Membrii: TUȚAC MIRIAM, NOVACOV CRISTINA, FILIP IOANA