Înscriere la Şcoala Primară Casa Speranţei 2018 – 2019

Numărul de clase și locuri aprobate pentru anul școlar 2018 – 2019 conform planului de școlarizare:

 • 2 clase pregătitoare cu 25 de elevi – limba română

Înscriși

87%

Despre mijloacele de învățământ pentru desfășurarea activităților, puteți găsi detalii în oferta noastră educațională.

Nivel Grupa/ Clasa Număr elevi
Preşcolar Mică 25
Mijlocie 25
Mare 25
Total preşcolari 75
Şcolar Pregătitoare A 17
Pregătitoare B 17
a I-a A 19
a I-a B 19
a II-a 25
a III-a 23
a IV-a 23
Total şcolari 143
Efectiv total (preşcolar + şcolar) 218
Organizarea în unitățile de învățământ preșcolar a întâlnirilor pentru informarea părinților:

 • 28 februarie 2018
ZIUA PORȚILOR DESCHISE, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate:

 • Joi, 1 martie 2018
PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE – clasa pregătitoare

 • 08.03.2018 – 26.03.2018 – Completarea de către părinți online sau la unitatea de învățământ care solicită încrierea copiilor, a cererilor – tip de înscriere.
 • 27.03.2018 – 28.03.2018 – Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază
  Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază.
 • 30.03.2018 – Afişarea în unităţile de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.
A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE – clasa pregătitoare

 • 12.04.2018 – 18.04.2018 – depunerea cererilor –tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţămant pentru copiii care nu au fost cuprinşi în nicio unitate şcolară și care nu au paticipat la prima etapă de înscriere.
  validarea cererilor – tip de către unitatea de învățământ care se afla pe prima poziție în opțiunea părintelui, pentru înscrierea copilului său.
 • 23.04.2018 – Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.
Înscrierile în clasa pregătitoare se vor desfășura la Școala Primară “Casa Speranței”

 • în perioada 8 martie – 26 martie 2018,
 • între orele 8:00 – 18:00
 • de luni până vineri.
DOCUMENTELE NECCESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVATAMANTUL PRIMAR:

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE
 2. CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL COPILULUI (ORIGINAL + XEROX)
 3. COPII DUPĂ ACTUL DE IDENTITATE AL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL (XEROX)
 4. DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DEZVOLTAREA PSIHOSOMATICĂ CORESPUNZĂTOARE PENTRU PARCURGEREA CLASEI PREGĂTITOARE (ACOLO UNDE ESTE CAZUL)
 5. FIȘA MEDICALA DE LA MEDICUL DE FAMILIE – APT PENTRU SCOALA
 6. ADEVERINTA CA FRECVENTEAZA GRUPA MARE LA GRADINITA

EVALUAREA DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE în vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare se va realiza

 • la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14, de pe str. Al. Odobescu, nr. 56A, Timișoara, tel/fax 0256.223.136,
 • în data de 07.03.2018,
 • după următorul program:

  Nr. crt Interval orar Numele și prenumele copilului
  1 9:30-10:10 NEGRU SIMON
  2 10:10-10:50 MUNTIU IONATAN ȘTEFAN
  3 10:50-11:30 LIUBA DANIEL IONATAN
  4 11:30-12:10 SÂRBU OLIVER
  5 12:10-12:50 BOROICA-BOJINESCU SARA CELINE

Programările se fac pe bază de cerere scrisă a părintelui /tutorelui legal la secretariatul școlii.
Pentru mai multe informații, privind evaluarea psihosimatică în vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare, vă rugăm să ne contactați.

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE LA ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

 • Elevul să fi frecventat cursurile Grădiniţei P.N. “Casa Speranţei”
 • Elevul să aibă fraţi / surori care sunt înscrişi în instituţia noastră de învăţământ
 • Unul din părinţii elevului să fie angajat al Școlii Primare “Casa Speranţei”
Mai multe informatii puteti gasi consultand documentele ministerului: Metodologia și calendarul de inscriere, Graficul activitatilor de inscriere
sau contactandu-ne.
COMISIA DE ÎNSCRIERE: Președinte ALINA TĂNAȘ; Secretar: DUMA MIRELA; Membrii: TUȚAC MIRIAM, NOVACOV CRISTINA, RUS MARTA