Înscriere la Şcoala Primară Casa Speranţei 2021 – 2022

Numărul de clase și locuri aprobate pentru anul școlar 2021 – 2022 conform planului de școlarizare:

 • 1 clasă pregătitoare cu 25 de elevi – limba română

Înscriși

2%

Despre mijloacele de învățământ pentru desfășurarea activităților, puteți găsi detalii în oferta noastră educațională.

Nivel Grupa/ Clasa Număr elevi
Preşcolar Mică 30
Mijlocie 30
Mare 30
Total preşcolari 90
Şcolar Clasa Pregătitoare A 22
Clasa Pregătitoare B 23
Clasa  I 26
Clasa a II-a A 18
Clasa a II-a B 19
Clasa a III-a  A

Clasa a III-a  B

 18

20

Clasa a IV-a 24
Total şcolari 170
Efectiv total (preşcolar + şcolar) 260
Organizarea în unitățile de învățământ preșcolar a întâlnirilor pentru informarea părinților:

 • 16 martie 2021

 • 17.03.2021
  • Afișarea circumscripțiilor
  • Afișarea programului de evaluare psihosomatică
  • Afișarea criteriilor de departajare
PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE – clasa pregătitoare

 • 29  martie –28 aprilie 2021 – Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ care solicită încrierea copiilor, a cererilor – tip de înscriere.
 • 11 mai  –18 mai  2021– Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază. Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază.
 • 20 mai 2021 – Afişarea în unităţile de învăţământ a listelor cu candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.
A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE – clasa pregătitoare

 • 24 mai – 31 mai 2021 – depunerea cererilor–tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţămant pentru copiii care nu au fost cuprinşi în nicio unitate şcolară și care nu au paticipat la prima etapă de înscriere.
  validarea cererilor – tip de către unitatea de învățământ care se afla pe prima poziție în opțiunea părintelui, pentru înscrierea copilului său.
 • 2 iunie  – 3 iunie 2021 – Procesarea informațiilor, la nivelul unităţilor de învăţământ
 • 4 iunie 2021 – Afişarea listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.
Înscrierile în clasa pregătitoare se vor desfășura la Școala Primară “Casa Speranței”

 • în perioada 29  martie –28 aprilie 2021
 • între orele 12:00 – 16:00
 • de luni până vineri.
DOCUMENTELE NECCESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVATAMANTUL PRIMAR:

 1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE
 2. CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL COPILULUI (ORIGINAL + XEROX)
 3. COPII DUPĂ ACTUL DE IDENTITATE AL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL (XEROX)
 4. DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DEZVOLTAREA PSIHOSOMATICĂ CORESPUNZĂTOARE PENTRU PARCURGEREA CLASEI PREGĂTITOARE (ACOLO UNDE ESTE CAZUL)
 5. FIȘA MEDICALA DE LA MEDICUL DE FAMILIE – APT PENTRU SCOALA
 6. ADEVERINTA CA FRECVENTEAZA GRUPA MARE LA GRADINITA
EVALUAREA DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE în vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare se va realiza

 • la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14, de pe str. Al. Odobescu, nr. 56A, Timișoara, tel/fax 0256.223.136,
 • după următorul program:

  Nr. crt Interval orar Numele și prenumele copilului

Programările se vor face pe bază de cerere scrisă a părintelui /tutorelui legal la secretariatul școlii.
Pentru mai multe informații, privind evaluarea psihosomatică în vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare, vă rugăm să ne contactați.

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE LA ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

 • Elevul să fi frecventat cursurile Grădiniţei P.N. “Casa Speranţei”
 • Elevul să aibă fraţi / surori care sunt înscrişi în instituţia noastră de învăţământ
 • Unul din părinţii elevului să fie angajat al Școlii Primare “Casa Speranţei”
Mai multe informatii puteti gasi consultand documentele ministerului: MetoView Fullscreen
dologia de inscriere / Calendarul activitatilor de inscriereView Fullscreen

sau contactandu-ne.

COMISIA DE ÎNSCRIERE: Președinte ALINA TĂNAȘ; Secretar: DUMA MIRELA; Membrii: TUȚAC MIRIAM, NOVACOV CRISTINA, FILIP IOANA