Înscriere la Şcoala Primară Casa Speranţei 2017-2018

Nivel Grupa/ Clasa Număr elevi
Preşcolar Mică 23
Mijlocie 18
Mare 24
Total preşcolari 65
Şcolar Pregătitoare A 18
Pregătitoare B 18
I 24
a II-a 22
a III-a 22
a IV-a 10
Total şcolari 114
Efectiv total (preşcolar + şcolar) 179
NUMARUL DE CLASE SI DE LOCURI APROBATE PENTRU ANUL SCOLAR 2017- 2018 CONFORM PLANULUI DE SCOLARIZARE:
2 Clase pregătitoare cu 18 elevi – limba româna

Inscrisi

100%

Clasa  pregătitoare va funcționa  în sală cu mobilier adecvat vârstei elevilor. Există mijloace de învățământ pentru desfășurarea activităților specifice clasei pregătitoare, sală de sport. Mai multe informatii puteti gasi in oferta noastra educationala.

COMISIA DE INSCRIERE

 • PRESEDINTE: TANAS  ALINA
 • SECRETAR: DUMA MIRELA
 • MEMBRII:   STOIA ESTERA, NOVACOV CRISTINA, RUS MARTA
ZIUA PORȚILOR DESCHISE, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate:

 • Luni, 27.02. 2017
ORGANIZAREA ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR A ÎNTÂLNIRILOR PENTRU INFORMAREA PĂRINȚILOR:

 • 23 Februarie 2017 orele 16.30
 • PRIMA ETAPA DE ÎNSCRIERE – clasa pregătitoare
 1. 27.02.2017 – 16.03.2017 – completarea de către părinți online sau la unitatea de învățământ care solicită încrierea copiilor, a cererilor – tip de înscriere.
 2. 18.03.2017 – 21.03.2017 – Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază
  Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază.
 3. 22.03.2017 —23.03.2017 – Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.
 • A DOUA ETAPA DE ÎNSCRIERE – clasa pregătitoare
 1. 24.03.2017 – 30.03.2017 – depunerea cererilor –tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţămant pentru copiii care nu au fost cuprinşi în nicio unitate şcolară și care nu au paticipat la prima etapă de înscriere.
  Validarea cererilor – tip de către unitatea de învățământ care se afla pe prima poziție în opțiunea părintelui, pentru înscrierea copilului său.
 2. 06.04.2017 Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.
 3. 07.04.2017 – 13.04.2017 – centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.
  Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei altei situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului.
Înscrierile în clasa pregătitoare  se vor desfășura la Scoala Primara Casa Sperantei în
perioada 27 februarie  – 16 martie 2017, între orele 8:00 – 20:00 de luni până vineri.

Ziua Data Intervalul orar Locul
Luni 27 februarie 8:00 – 18:00 Secretariatul școlii
Marți 28 februarie 8:00 – 18:00 Secretariatul școlii
Miercuri 1 martie 8:00 – 18:00 Secretariatul școlii
Joi 2 martie 8:00 – 18:00 Secretariatul școlii
Vineri 3 martie 8:00 – 18:00 Secretariatul școlii
Lun 6 martie 8:00 – 18:00 Secretariatul școlii
Marți 7 martie 8:00 – 18:00 Secretariatul școlii
Miercuri 8 martie 8:00 – 18:00 Secretariatul școlii
Joi 9 martie 8:00 – 18:00 Secretariatul școlii
Viner 10 martie 8:00 – 18:00 Secretariatul școlii
Luni 13 martie 8:00 – 18:00 Secretariatul școlii
Marți 14 martie 8:00 – 18:00 Secretariatul școlii
Miecuri 15 martie 8:00 – 18:00 Secretariatul școlii
Joi 16 martie 8:00 – 18:00 Secretariatul școlii
DOCUMENTELE NECCESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVATAMANTUL PRIMAR:

 1. Dosar
 2. Certificatul de nastere al copilului – original si copie
 3. Copie dupa actul de identitate al parintilor  sau al  tutorelui legal
 4. Adeverinta de la medicul de familie cu mentiunea “Apt pentru scoala”
 5. Rezultatul evaluarii psihosomatice a copilului – unde este cazul
 6. Cerere tip de înscriere – la unitatea scolara
 7. Copie sentinta divort / certificat deces parinte (daca este cazul)
EVALUAREA DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE în vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare se va realiza

 • în perioada 22.02.2017- 14.03.2017  de  luni până vineri  în intervalul orar 10:00- 18:00
 • la Centrul de evaluare psihosomatică- Gradinita PP 14 Timisoara.

Programările se fac pe bază de cerere scrisă a părintelui /tutorelui legal la secretariatul școlii.

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE

 1. Copiii scolarizati in grupa mare la Gradinita Casa Sperantei Timisoara
 2. Copiii angajatilor institutiilor de invatamant Casa Sperantei (scoala si gradinita)
 3. Copiii care au frati sau surori inscrisi la gradinita si scoala Casa Sperantei
Mai multe informatii puteti gasi consultand documentele ministerului: Metodologie, Calendarul de inscriere, Graficul activitatilor de inscriere
sau contactandu-ne.