How can we help you?

INFORMAȚII LEGATE DE ÎNSCRIEREA LA GRĂDINIȚĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

  • DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII

    • cerere tip (secretariat)

    • certificatul de naștere al copilului (original și copie xerox)

    • actul de identitate a părintelui/tutorului legal care face înscrierea (original și copie xerox)

    • în cazul părinților divorțați, hotărâre judecătorească definitivă (original și copie) din care să rezulte modul în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

  • METODOLOGIA CADRU DE ÎNSCRIERE