Viziunea şcolii

Viziunea şcolii noastre este modelată de principiul biblic exprimat în cartea Proverbe 22;6: ”Învaţă pe copil calea pe care trebuie să o urmeze şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea”. Suntem convinşi că o educaţie cu accent pe valori, bazată pe concepţia iudeo-creştină despre lume şi viaţă, reprezintă cea mai viabilă moştenire pe care am putea să o lăsăm copiilor noştri în vederea unei societăţi mai bune şi mai sănătoase din punct de vedere moral. Accentul pus pe o pregătire academică riguroasă, împreună cu precouparea pentru dezvoltarea caracterului sunt pilonii filozofiei educaţionale a şcolii noastre, misiunea ei fiind “echiparea şcolarilor mici cu setul de aptitudini, abilităţi şi cunoştinţe necesare formării intelectuale şi a personalităţii acestora”. Aceasta se realizează prin preocuparea constantă de a accentua următoarele obiective:

  • asigurarea educaţiei elementare de o excelentă calitate;
  • actualizarea permanentă a programei şcolare, astfel încat acesta să îndeplinească standardele înalte pe care şi le propune şcoala noastră;
  • formarea în elevi a idealului educaţional actual şi modelarea caracterului moral-creştin;
  • dezvoltarea intelectuală şi a personalităţii elevilor

Educaţia promovată de şcoala noastră îşi propune să conducă la recunoaşterea locului central a lui Dumnezeu, atât în domeniul existenţei, începand cu actul creaţiei, apoi de-a lungul istoriei, prin controlul trecutului, prezentului şi viitorului, cât şi în revendicarea vieţilor noastre individuale pentru El. De aceea, în conceptia sa educaţională, şcoala noastră consideră Biblia drept standard pentru întreaga educaţie morală, etică şi socială, drept linie călăuzitoare în formarea personalităţii şi în disciplinarea caracterului copilului.

Pentru punerea în practică a gândirii noastre educaţionale, am cooptat cadre didactice creştine consacrate, pe deplin calificate în ceea ce priveşte instruirea academică, cu experienţă spirituală şi cu o profundă cunoaştere a Bibliei şi a doctrinei creştine.

Prin urmare, învăţătorii şi profesorii noştri, eliberaţi de limitările asociate în mod obişnuit cu şcolile laice, sunt în postura de a oferi nu numai instruire în domeniile academice, ci şi o călăuzire creştină în scopul dezvoltării personalităţii copilului şi al modelării unui caracter creştin autentic.

Dacă doriţi ca fiul sau fiica dumneavoastră să îmbrăţişeze învăţătura centrată pe Hristos a familiei creştine şi a Bisericii, şcoala noastră – ca loc în care copilul dumneavoastră îşi petrece o mare parte a zilei – vă propune să conlucrăm eficient în această direcţie.