Obiective educaţionale ale şcolii:

·         Obiective ale educaţiei intelectuale

Au rol preponderent în asistarea copilului pentru:
– descoperirea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale;
– stimularea unui raţionament corect şi a unei gândiri creative şi critice;
– însuşirea cunoştinţelor necesare de cultură generală, dezvoltarea deprinderilor practice, precum şi a capacităţii de adaptare rapidă la multiplele schimbări din viaţă şi societate;
– dezvoltarea inteligenţei şi a minţii copilului până la atingerea potenţialului maxim

·         Obiective ale educaţiei spirituale:

Sunt destinate conducerii şi orientării copilului spre:
– studierea şi aplicarea personală a învăţăturilor Bibliei;
– dorinţa de a împărtăşi altora experienţele sale spirituale

·         Obiective ale educaţiei fizice şi igienico-sanitare:

Prezintă aplicaţii cu privire la:
– dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă a organismului copilului, formarea de calităţi fizice prin practicarea unor forme de exerciţii fizice şi sporturi necesare vieţii şi activităţii fiecărui om;
– perfecţionarea coordonării în mişcări a copilului, a graţiei şi eleganţei trupului, a tonusului muscular şi echilibrului, a rezistenţei, supleţei şi agilităţii întregului organism;
– dezvoltarea unor calităţi morale demne, cerute de spiritul de competiţie – fairplay, loialitate, tenacitate, spirit de echipă, curaj, dăruire, stăpânire de sine, disciplină, etc;
– promovarea folosirii în mod activ a timpului liber;
– dobândirea obiceiurilor sănătoase de îngrijire a trupului, prin practicarea normelor şi cerinţelor ce se impun a fi respectate pentru asigurarea igienei corporale, a clasei, a locuinţei, etc., în scopul prevenirii îmbolnăvirilor, cât şi a tratării acestora;
– dezvoltarea  ideii de respect faţă de trup

·         Obiective ale educaţiei moral-civice:

Direcţionează copilul, ca fiinţă sociabilă, spre:
– promovarea respectului faţă de părinţi, a curtoaziei şi dragostei pentru întreaga familie, precum şi ajutorarea copilului în inţelegerea responsabilităţii ce îi revine ca mambru al familiei sale;
– dezvoltarea în comportare şi atitudine a unui spirit de sportivitate, a cinstei şi preocupării pentru respectarea drepturilor altora;
– dezvoltarea înţelegerii, colaborării, aprecierii, iubirii şi respectului faţă de toţi oamenii, fără deosebire de rasă, culoare, condiţie socială, religie, crez sau etnie, după modelul suprem al Domnului Isus Hristos.

·         Obiective ale educaţiei estetice şi afective

În calitate de creatură supremă a lui Dumnezeu, copilul este îndrumat spre:
– dezvoltarea sensibilităţii faţă de frumuseţea desăvârşită a oricărei creaţii a lui Dumnezeu, revelată în natură şi în oameni, dar şi faţă de creativitartea umană exprimată în artele frumoase;
– aprecierea frumosului în disciplinele de studiu ( limba română, geografie, ştiinţele naturii, desen, muzică, etc ), culminând cu descoperirea frumuseţii şi splendorii scrierilor Biblice;
– dobândirea stabilităţii emoţionale a copilului;
– dezvoltarea unei atitudini pozitive, optimiste, faţă de situaţii şi faţă de oameni