Învață pe copil...

calea pe care trebuie să o urmeze...

și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.

(Proverbe 22:6)

1
1

Acreditare

Şcoala este acreditată şi membră a ACSI (Asociaţia Internaţională a Şcolilor Creştine), orele de curs desfăşurându-se după Curriculum-ul Naţional.

Facilităţi

Clasele spaţioase, frumos amenajate şi dotate, sala de sport interioară, cabinetul medical din incinta şcolii şi biblioteca proprie creează mediul perfect pentru desfăşurarea orelor de curs.

Profesionalism

Toate cadrele didactice sunt absolvente de studii universitare şi pedagogice, cu experienţă didactică şi pedagogică şi participă anual la cursuri de formare şi perfecţionare.

Garanţia mediului creştin

Şcoala Primară „Casa Speranţei” este locul în care calităţile fiecărui copil sunt puse în valoare,          într-un mediu stimulativ-creativ, bazat pe promovarea principiilor biblice, pe care se bazează întreaga noastră activitate.

"Viziunea şcolii noastre este modelată de principiul biblic exprimat în cartea Proverbe 22;6:”Învaţă pe copil calea pe care trebuie să o urmeze şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea”. Suntem convinşi că o educaţie cu accent pe valori, bazată pe concepţia iudeo-creştină despre lume şi viaţă, reprezintă cea mai viabilă moştenire pe care am putea să o lasăm copiilor noştri în vederea unei societăţi mai bune şi sănătoase din punct de vedere moral. Accentul pus pe o pregătire academică riguroasă, împreună cu precouparea pentru dezvoltarea caracterului sunt pilonii filozofiei educaţionale a şcolii noastre, misiunea ei fiind “echiparea şcolarilor mici cu setul de aptitudini, abilităţi şi cunoştinţe necesare formării intelectuale şi a personalităţii acestora."

Echipa Educaţională SCS Timişoara